MLÁDEŽ KRAJI

Je ti od 15 do 26 let?
Jsi aktivní a máš nápady?

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí). 


ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Prioritu mají nové nápady.

Projekty podpořené z tohoto programu v minulém roce lze znovu podpořit pouze v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.

Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY I. KOLO

  • ​do 15. 8. 2017 - registrace nápadů prostřednictvím on-line formuláře
  • 26. - 27. 8. 2017 - víkendový seminář v Kopřivnici na Hájence
  • 11. 9. 2017 - ukončení příjmů žádostí
  • 18. - 30. 9. 2017 - obhajoby projektů před komisemi
  • 1. 10. 2017 - 30. 11. 2017 - realizace projektů
  • 15. 12. 2017 - konečný termín pro vyúčtování projektu

REALIZÁTOŘI
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

  • na realizaci jednoho nápadu je možno získat v prvním kole je 5.000,- až 40.000,- Kč
  • projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná)
  • 50% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 50% po vyúčtování první zálohy projektu

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
V termínu 26. - 27. 8. 2017 se v Kopřivnici na Hájence uskuteční víkendový seminář.

Účast na semináři je nezbytná pro schválení dotace.
Účastnit se mohou maximálně dva členové týmu. Na semináři budou žadatelé, pod vedením odborných lektorů, své projekty dotvářet.

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ
Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisi na MÚ Český Těšín. Ta následně rozhode o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši.

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ
Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu. Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele.
Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Radě dětí a mládeže kraje Moravskoslezského kraje do 15. 12. 2017. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony). Vladimír Peter ředitel kanceláře Radamok.

Vložila: Michaela Cahelová, červen 2017