Aktuality

Přinášíme vám zajímavosti z našeho ICM i regionu. 

V těšínském Íčku se vždy něco zajímavého děje!

VYLEZTE ZE SKLEPŮ A GARÁŽÍ

Chcete ukázat svůj hudební talent a zviditelnit se?
Pak nemůžete chybět na setkání amatérských hudebních skupin a literátů.

Zúčastněný získá možnost nahrávky své produkce
v profesionálním nahrávacím studiu.


Kdy?  23. listopadu 2018

Kde?  Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

Zájemci hlaste se na email: zdenka.burda@ddmtesin.cz do 16. listopadu 2018

Soutěž budou hodnotit odborníci z hudební branže.

Projekt je financován z dotace: