Fotosoutěž - Český Těšín očima fotografie


Foťte své město 📷 a vyhrajte poukaz v hodnotě 1000,- Kč!
Téma ponechává fotografům velký prostor vyjádřit, co pro ně osobně Český Těšín znamená. Soutěž není věkově omezena, každý účastník může zaslat max. 2 fotografie ve formátu JPG na email soutez.foto@post.cz.


UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE O PŮLNOCI 31.1.2018!!! 


Pozvěte své kamarády, kteří to s foťákem umí.
Těšíme se na vaše příspěvky!


"Podpořeno z programu Mládež kraji, který realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a města Český Těšín."


Pravidla a informace:

FOTO SOUTĚŽ

1. Podmínky soutěže:

 • Velikost fotografie: JPEG, minimálně 1800 pixelů.
 • Fotografie musí vyhovovat etickým normám a zákonům naší republiky.
 • Fotografie musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. A dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat soutěžní práce zdarma, bez nároku autora na honorář a pro potřeby prezentace a publicity této soutěže. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
 • Účastník fotosoutěže musí být majitel fotografie! Publikováním fotek stažených z internetu porušujete autorský zákon a budete z fotosoutěže automaticky vyloučeni!
 • Soutěžící bere na vědomí, že fotografie poslaná do soutěže může být zveřejněna na webových stránkách vyhlašovatele i po skončení fotosoutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že poslaná fotografie bude v roce 2018 použita na výstavu.

2. Postup zapojení se do soutěže:

 • Pošlete 2 fotografie na email: soutez.foto@post.cz
 • V předmětu e-mailu uveďte Český Těšín očima fotografie
 • Formát fotografie musí být: JPEG, minimálně 1800 pixelů
 • Do zprávy emailu pravdivě napište: Svoje jméno, příjmení, věk, adresu a telefonní kontakt a název vaší fotografie!!! Fotografie bez údajů nebude zařazená do soutěže!
 • Dále je nutné připsat větu: "Souhlasím s podmínkami soutěže."
 • Uzávěrka pro zaslání soutěžních fotografií je 31. 1. 2018
 • Hodnotit snímky budou zkušení fotografové.
 • Výherní ceny získají tři nejlépe ohodnocené fotografie. 
 • Všechny zaslané fotografie budou vystaveny.
 • O výsledku soutěže budete informování telefonicky. Výsledky najdete i na: www.icmtesin.webnode.cz a FB ICM Český Těšín

3. Lhůty soutěže:

 • Soutěž začíná 11. 12. a končí 31. 1. 2018, včetně.
 • Zasílání fotografií do soutěže: do 31. 1. 2018, včetně.
 • Na FB skupině - Český Těšín očima fotografie, budou fotky zveřejněny a hodnoceny veřejnosti. Fotka s největším počtem hlasů získává body navíc.
 • Výběr třech vítězných fotografií odbornou porotou složenou ze zkušených fotografů
 • Vyhlášení výsledků: budete telefonicky informování
 • O výstavě budete včas informování!

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže v případě, že:

 • fotografie nesouvisí s vypsaným tématem 
 • jde o fotomontáž
 • nejde o autorskou fotografii
 • jde o fotografie porušující autorská práva, nebo pornografii a materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy