Fotografická soutěž

14.11.2016

Zde se dozvíte všechny podmínky, lhůty a práva o soutěži. Také se dozvíte jak se do fotografické soutěže zapojit! Prosíme vás o řádné přečtení.

1. Podmínky soutěže:

 • Velikost fotografie: JPEG, minimálně 1800 pixelů.
 • Fotografie musí být černobílá
 • Fotografie musí vyhovovat etickým normám a zákonům naší republiky.
 • Fotografie musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. A dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat soutěžní práce zdarma, bez nároku autora na honorář a pro potřeby prezentace a publicity této soutěže. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
 • Účastník fotosoutěže musí být majitel fotografie! Publikováním fotek stažených z internetu porušujete autorský zákon a budete z fotosoutěže automaticky vyloučeni!
 • Soutěžící bere na vědomí, že fotografie poslaná do soutěže může být zveřejněna na webových stránkách vyhlašovatele i po skončení fotosoutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že poslaná fotografie bude v lednu 2017 použita na výstavu.

2. Postup zapojení se do soutěže:

 • Pošlete 2 fotografie na email: soutez.foto@post.cz
 • V předmětu e-mailu uveďte Český Těšín, jak ho neznáme
 • Fotka musí být černobílá!.
 • Formát fotografie musí být: JPEG, minimálně 1800 pixelů•
 •  Do zprávy emailu pravdivě napište: Svoje jméno, příjmení, věk, adresu a telefonní kontakt a název vaší fotografie!!! 
 • Fotografie bez údajů nebude zařazená do soutěže!
 •  Dále je nutné připsat větu: "Souhlasím s podmínkami soutěže."
 •  Uzávěrka pro zaslání soutěžních fotografií je 31. 12. 2016
 •  Hodnotit snímky budou zkušení fotografové.
 •  Výherní ceny získají tři nejlépe ohodnocené fotografie. Vybrané fotografie budou v lednu vystaveny.
 • O výsledku soutěže budete informování telefonicky. 
 • Výsledky najdete i na: www.icmtesin.webnode.cz a FB ICM Český Těšín

.

3. Lhůty soutěže:

 • Soutěž začíná 14. 11. 
 • Zasílání fotografií do soutěže: 14. 11. - 31. 12. 2016, včetně.
 • Na FB ICM Český Těšín, budou fotky zveřejněny a hodnoceny veřejnosti. Fotka s největším počtem hlasů získává body navíc
 • Výběr třech vítězných fotografií odbornou porotou složenou ze zkušených fotografů
 • Vyhlášení výsledků: leden 2017
 • Ocenění třech autorů vítězných fotografií: leden 2017
 • V termínu od 2. 1. 2017 bude probíhat výstava fotografií. O výstavě budete včas informování!

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže v případě, že:

 • fotografie nesouvisí s vypsaným tématem a není černobílá
 • jde o fotomontáž
 • nejde o autorskou fotografii
 • jde o fotografie porušující autorská práva, nebo pornografii a materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy